Istorijat

Proizvodi od pečene gline u različitim oblicima upotrebljavali su se za potrebe građevinarstva još pre više od 50 vekova. U „KINESKI ZID“, izgrađen u drugom veku p.n.e u dužini od oko 2.500 km, bilo je ugrađeno oko 80 milijardi opeke. Za sve to vreme izrada ovih proizvoda se polagano usavršavala zbog njihove stalne povećane upotrebe u raznim granama privrede, kao i sve većih kulturnih potreba celog čovečanstva. Poslednjih sto godina upotreba opeke u građevinarstvu naročito je porasla, pa se stoga i tehnička proizvodnja te robe razvila do savršenstva.

Stražilovo je osnovano 1923. godine na izvanrednoj lokaciji pored Dunava, železničke pruge i neposrednoj blizini međunarodnog puta Novi Sad-Beograd. Osnivači Stražilova bili su braća Paunović iz Vukovara i Baron Josif Rajačić iz Sremskih Karlovaca. Nakon Drugog Svetskog rata, ciglana je nacionalizovana i radila je pod nazivom parna ciglana „Stražilovo“. Ciglana je osnovana kao moderan pogon sa mašinskom proizvodnjom cigle, kapaciteta 3 miliona komada godišnje. Sve do 1955. godine proizvodnja se kretala od 2-4 miliona komada godišnje. Te godine se prvi put uvodi proizvodnja tankostenih elemenata.

Nexe cigla Strazilovo 1923
Stražilovo d.o.o. Sremski Karlovci. Osnovano 1923.

Od 1960. godine posluje pod nazivom Industrija Građevinskog Materijala „Stražilovo“, Sremski Karlovci. Proizvodnja se postepeno povećavala, tako da je 1972. godine proizvedeno oko 30 miliona jnf (jedinica normalnog formata), a izgradnjom novog pogona 1973. godine proizvodnja se povećala na oko 60 miliona jnf. Od 1974. godine Stražilovo posluje u sastavu industrije građevinskog materijala „Fruška Gora“ Sremski Karlovci, a kao samostalno društvo posluje od 1990. godine.

Stražilovo 2003. godine ulazi u sastav NEXE grupe čime se započinje rekonstrukcija kompleksa ciglana. Stražilovo je danas jedan od vodećih proizvođača blokova za zidanje i proizvoda od gline za međuspratne konstrukcije u Srbiji. Celokupan proces proizvodnje, od pripreme sirovine do sortiranja finalnog proizvoda je praćen detaljnom kontrolom kvaliteta. Pored interne kontrole, kontrolu finalnih proizvoda vrše ovlašćeni instituti kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Od 2017. godine proizvodni pogon Stražilovo ulazi u sastav AD Polet IGK Novi Bečej.

Visoko kvalitetna sirovina gline, duga tradicija i moderna tehnologija NEXE blok stavlja u vrh kako na domaćem tako i na sve većem broju izvoznih tržišta. Naša osnovna vizija je da sa visoko kvalitetnim proizvodom ispunimo očekivanja i zadovoljimo potrebe kupaca.

Trend rasta i ekspanzije

Nakon nedavnog ulaganja i instaliranja vrećastog oprašivača za pročišćavanje dimnih gasova, tzv. filtera za petrol koks, kojim je Stražilovo postalo prva fabrika sa filterom za zaštitu okoline od izduvnih gasova, nastavljaju se investicije u fabriku. Nakon pet godina zaustavljene proizvodnje i dovršetkom rekonstrukcije prethodnih meseci, 07.06.2017. počeo je sa radom drugi pogon ove fabrike. Pogon II će u značajnoj meri doprineti povećanju kapaciteta Stražilova i proširenju proizvodnog asortimana.

Proizvodni pogon za klasični asortiman, tj. giter blok i međuspratnu konstrukciju, odnosno fert ispunu, nije poslovao od 2012. godine i veliko je zadovoljstvo svih zaposlenih u fabrici i opštine Sremski Karlovci videti kako nakon pet godina ona opet radi punim kapacitetom.

U skladu sa prodajom i planom proizvodnje, pogon II radiće klasičan, a pogon I blok velikog formata, čemu je prvobitno i namenjen. Veliki tj. tzv. Termo blok je blok odličnih termoizolacionih karakteristika, koji zauzima sve važnije mesto u građevinskm sektoru Srbije, što je veoma pohvalno i pokazatelj da se krećemo u skladu sa evropskim trendovima u gradnji.

U ponovno pokretanje pogona II uloženo je preko 300.000 EUR, koje je Stražilovo investiralo iz sopstvenih sredstava. Osim ulaganja u opremu, značajno je istaknuti i zapošljavanje 30 novih radnika sa teritorije Novog Sada i Sremskih Karlovaca. Pokrenuta su nova tržišta, poput Kosova i Mađarske, dok postojeća kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Rumunija rade povećanim obimom.

Pokretanjem drugog pogona, Stražilovo će biti u mogućnosti da nastavi trend modernizacije, rasta i ekspanzije, kako na postojeća, tako i na novopokrenuta tržišta.

Stražilovo danas

Stražilovo iskopavnje gline
Stražilovo 2003. godine ulazi u sastav NEXE grupe, od kada posluje u sklopu divizije za ciglu i crep. Ulaskom Stražilova u Nexe grupu, započinje rekonstrukcija kompleksa ciglane. Stražilovo je danas najveći proizvođač blokova za zidanje i proizvoda od gline za međuspratne konstrukcije u Srbiji, sa proizvodnjom od 135-140 miliona jnf (jedinica normalnog formata). Pored postojećeg asortimana, u proizvodnju se uvodi euro blok velikog formata, prvi takve vrste u Srbiji.
Stari pogon proizvodi klasični program i to blokove za zidanje pregradnih zidova – pregradni blokovi različitih dimenzija, giter blok i blokove za međuspratnu konstrukciju. U novom pogonu proizvodi se deo klasičnog programa ali i termo program, koji do sada niko nije proizvodio u Srbiji. Najveći deo proizvoda prodaje se na tržištu Srbije, zatim na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Bugarske ali i na prostoru Mađarske, Poljske i Češke. Pokretanjem novog pogona i uvođenjem termo programa, očekuje se proširenje prodaje i na nova tržišta.
Od 2017. godine proizvodni pogon Stražilovo posluje kao deo AD Polet IGK Novi Bečej.

Proces proizvodnje

Proizvodnja blokova spada u grupu složene proizvodnje građevinske keramike na bazi gline. Polazeći od saznanja o savremenim i naprednim tehnologijama proizvodnje proizvoda od gline u Evropi, te sopstvenog istraživanja i iskustva, postavljen je koncept proizvodnje blokova.
Planiranjem savremenog postrojenja za proizvodnju blokova uzeti su u obzir sledeći faktori: kapacitet mašina i uređaja, kvalitet usitnjavanja, mogućnost odstranjivanja štetnih primesa, stepen mešanja i homogenizacije, jednostavnost rukovanja postrojenjem (automatizacija), ušteda energije, poboljšanje uslova rada pri čemu su zadovoljeni i zahtevi uticaja na životnu sredinu. Zadatak pri ugradnji savremene opreme za proizvodnju blokova je bio da se prostorno uklope nove mašine u postojeći objekat sa postojećim objektima sušare i peći , kako bi se dobila jedna kompaktna proizvodna celina.
Stražilovo iskopavnje gline

Kontrola kvaliteta

Celokupan proces proizvodnje, od pripreme sirovine do sortiranja finalnog proizvoda, je propraćen detaljnom kontrolom kvaliteta proizvoda (sirovine, međuproizvoda, finalnih proizvoda), kao i kontrolom procesnih parametara. Pored interne kontrole koja se obavlja u laboratoriji Stražilova i proizvodne kontrole u pogonima za proizvodnju, kontrolu finalnog proizvoda vrše i ovlašteni instituti u zemlji (institut IMS u Beogradu) i inostranstvu (Institut za gradbeništvo ZAG u Ljubljani). Na taj način je obezbeđen visoki stepen sigurnosti u ostvarenju konstantnog i dobrog kvaliteta proizvoda, što je potvrđeno i SERTIFIKATOM ISO 9001.

Termo blok zadovoljava ne samo zahteve kvaliteta nacionalnih standarda SRPS B.D1.015 i SRPS B.D8.011, nego i zahteve evropskog standarda EN 771-1. Termo blok je blok sa povećanim udelom šupljina, što ukazuje i vrednost upijanja vode koja iznosi ~ 17 %, ali i izuzetnih mehaničkih karakteristika. Pritisna čvrstoća (marka) termo bloka TB-25 je veća od 100 dN/cm2.