NEXE Klasični glineni blokovi sa horizontalnim i vertikalnim šupljinama uslovljeni tradicionalnim kvalitetom omogućavaju sigurnu i ekonomičnu gradnju. Izrađeni od zemlje, vode, vatre i vazduha predstavljaju ekološki prihvatljiv proizvod visokog kvaliteta i trajnosti. U klasične blokove spadaju Giter blokovi i blokovi za međuspratne konstrukcije.