Uloga ljudskih resursa

Upravljanje ljudskim resursima kao poslovna funkcija objedinjuje poslove i zadatke vezane uz ljude, njihov izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih.

Glavni podsistemi funkcije ljudskih resursa u Nexe Grupi su zapošljavanje, profesionalni razvoj, podsticanje uspešnosti u radu, nagrađivanje, otkrivanje potencijala, organizacija društva i radni odnosi te izveštavanje u području ljudskih resursa. Svaki od tih podsistema sadrži niz procesa koji su nužni za ostvarivanje funkcije ljudskih resursa.

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo nama u Nexe Grupi su od izuzetne važnosti, jer smo svesni da je naša snaga u znanju i veštinama naših zaposlenih.

Zašto raditi u Nexe Grupi?

Nexe Grupa je organizacija koja teži stalnom usavršavanju i napretku. Ciljevi kojima se u Nexe Grupi rukovodimo su rast organizacije kroz strateški fokus, preduzetničko ponašanje i inovativnost, vođenje inspirisano vizijom, operativna izvrsnost te građenje odnosa kroz negovanje osećaja pripadnosti, usmerenost na stranke i višekulturalnost.

Sistem vrednosti koji nas vodi u Nexe Grupi su pre svega stručnost i profesionalnost. Razvijamo otvorenu komunikaciju i kvalitetan feedback te brinemo o svojim zaposlenima.

Otvoreni smo za saradnju sa stručnjacima različitih profila, ambicioznim i predanim ljudima visokog kreativnog i razvojnog potencijala kao i mladima koji tek ulaze u svet rada.

Nastojimo da osigurmo i podsticajnu klimu za profesionalni i lični razvoj naših zaposlenih, saradnju i timski rad te da razvijemo prepoznatljivu organizacijsku kulturu. Istovremeno smo svesni važnosti društveno odgovornog odnosa prema neposrednoj i široj društvenoj zajednici.

Nexe Grupa je prostor u kome zaposleni mogu ostvarivati svoje lične potencijale kroz raznovrsne timske i individualne zadatke i projekte i sarađivati s ljudima različitih profila i profesionalnih iskustava. Nudimo vam rad u dinamičnom i ugodnom okruženju, mnogo poslovnih izazova te mogućnost stalnog stručnog usavršavanja.

Pružanjem prilike za odrađivanje pripravničkog staža, dajemo mogućnost sticanja iskustva i primene teorijskog znanja u praksi. Tokom jednogodišnjeg radnog iskustva naši pripravnici imaju priliku da se osposobe za samostalan rad u sektorima potpore i poslovnih funkcija, u proizvodnji i održavanju kao i prodaji.

Nakon odrađenog pripravničkog staža pripravnicima koji su tokom istog pokazali uspeh i predanost u poslu, pruža se prilika za nastavkom rada u našoj organizaciji, prema njihovim profesionalnim interesima i željama te našim potrebama.

Svaki od tih podsistema sadrži niz procesa koji su nužni za ostvarivanje funkcije ljudskih resursa. Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo, nama u Nexe Grupi su od izuzetne važnosti jer smo svesni da je naša snaga u znanju i veštinama naših zaposlenih.

Zaposlenje

Trenutno nema aktuelnih oglasa za posao

Razvoj zaposlenih

U svemu što radi, Nexe Grupa teži postizanju poslovne izvrsnosti, kvalitetnom i brzom napredovanju, stalnom usavršavanju te stvaranju prepoznatljive kulture podsticajne za profesionalni i lični rast i razvoj.

Kvalitetni, obrazovani i motivisani zaposleni Nexe Grupe predstavljaju jedan od naših najsnažnijih izvora konkurentne snage na tržištu rada.

Naše zaposlene cenimo i prema dostignućima i prema potencijalu te je profesionalno usavršavanje od primarnog značaja. Nexe Grupa nudi svojim zaposlenima rad u vrlo dinamičnom i prijatnom okruženju koje stimuliše stalno učenje i razvoj putem savetovanja, mentorstva, raznih seminara, kongresa, sajmova, postdiplomskih studija, jezičkih i računarskih kurseva.

Razvijamo otvorenu komunikaciju, blisko sarađujemo razmenjujući znanja i veštine te time podstičemo inovativnost i otvorenost za nove ideje.

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE
Ivana Cvejin
+381 (0)23 771 200
ivana.cvejin@nexe.rs
Železnička 13, 23272 Novi Bečej
Republika Srbija