Ispitivanja zvučne izolacije potvrdila da NEXE termo blokovi na visokom nivou odgovaraju zahtevima tržišta.

Nakon što su zadovoljene potrebe za termo izolacijom kako bi gradnja svakog stambenog i poslovnog objekta osigurala optimalnu toplotu zimi, ali i ugodnu temperaturu leti, sve više se nameće potreba i za zvučnom izolacijom. Spajanjem te dve komponente AD POLET IGK u svom pogonu za proizvodnju cigle u Stražilovu kupcima je predstavio novu karakteristiku poznatih Poletovih termo blokova TB 25 i TB 20 - onu akustičnu.

Ispitivanje zvučne izolacije glinenih blokova s vertikalnim šupljinama oznaka A blok TB 25 i A blok TB 20 izvršeno je u laboratorijima za akustiku i vibracije u Institutu za ispitivanje materijala a.d. Beograd. Ispitivanja su izvršena u skladu sa svim propisanim standardima, a dobijen je rezultat od 54 db za A blok TB 25 i rezultat od 52 db za A blok TB 20. Prema važećim standardima, granica za postizanje akustičnih svojstava i izdavanje atesta je 52 db, iz čega proizlazi da NEXE akustični termo blokovi na visokom nivou odgovaraju zahtevima tržišta.

Zvučna izolacija postala je važan element gradnje.

Kako je trend gradnje u Srbiji fokusiran na kombinaciju stambeno-poslovnih prostora, ispunjavanje akustičnih normi polako postaje podrazumevana dodatna vrednost objektu, čime ispunjavamo potrebe svih ciljnih grupa kupaca nekretnina.

Prednost ovih blokova čini i njihov veliki format što osigurava manju upotrebu blokova po kvadratnom metru. Time je smanjena i potrošnja maltera, a smanjuje se i vreme gradnje. Akustični termo blokovi A blok TB 25 i A blok TB 20 proizvedeni su isključivo od prirodnih materijala, bez sintetičkih dodataka.