IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U STRAŽILOVU U SKLADU SA ZAHTEVANIM PARAMETRIMA

Sremski Karlovci, 8. novembra 2021. – Stražilovo, fabrika opeke u Sremskim Karlovcima, deo Poleta a.d., članica poslovnog sistema NEXE, objavila je kako nedavno završeno ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha, od strane akreditovane kuće, potvrđuje da svi mereni parametri ispitivanja ukupnih suspendovanih čestica, čađi i ukupnih taložnih materija ne prelaze dozvoljene vrednosti, čime je nesumnjivo potvrđeno kako su izmerene koncentracije usaglašene sa zahtevima Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

I ostala merenja, koja sprovodi ovlašćena ustanova, a odnose se na merenja vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduhu iz 2021., ali i svi izveštaji iz 2020. godine pokazuju kako vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduhu na 21 mernom mestu ne prelaze granične vrednosti emisije prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora.

„U Stražilovu poslujemo u skladu sa svim zakonima i propisima, uz primenu visokih ekoloških standarda, a jedna smo od samo dve fabrike u Srbiji koja ima zatvoreni sistem skladištenja petrol koksa. Takođe, Stražilovo je jedina fabrika u Srbiji sa ugrađenim filterom koji se koristi od 2016. godine i kontinuirano radi. Naglašavam kako je proizvodnja bez upotrebe filtera nemoguća jer je filter u potpunosti integrisan u proizvodni sistem. Osim toga, bez filtera fabrika ne bi poslovala u skladu sa zakonskim odredbama, što nije u skladu s našim poslovnim praksama. Proizvodni proces vezan za korišćenje petrol koksa kao jednog od energenta, uz plin, odvija se u skladu sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu odobrenom odlukom iz avgusta 2012. godine. Javni uvid Studije održan je od 23.07.2012. do 03.08.2012. i tada nisu dostavljena niti usmena mišljenja niti jedna pismena primedba na Studiju. Trenutno je učešće plina kao energenta 85%, a ostatak se odnosi na petrol koks.

Aktuelni postupak vezan za Odluku o izmenama i dopunama Prostornog plana Opštine Sremski Karlovci, a u kojem kontekstu se ovih dana spominje i fabrika cigle Stražilovo, sprovodi se sa ciljem usklađenja površina namenjenih eksploataciji mineralnih sirovina s granicom overenih rezervi u skladu sa rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine iz 2004. godine i njegovim izmenama iz 2011. godine te rešenju Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj iz marta 2021. godine. Završetkom ovog procesa, omogućićemo kontinuitet rada fabrike koja nastavlja tradiciju iz 1923. godine i osigurava egzistenciju 114 porodica, čime direktno i indirektno pozitivno utičemo na zajednicu u kojoj poslujemo“, ovom prilikom izjavila je direktorka Polet a.d., Majda Petković.

Takođe, bitno je naglasiti kako se u postupku vezanom za nacrt odluke o izmenama i dopunama Prostornog plana ne radi o novom projektu, niti novim rešenjima već proširenju unutar postojećeg eksploatacijskog polja. Istovremeno u zoni neposrednog uticaja rudarskih radova se zadržavaju namene prostora kao u prethodnom prostornom planu, tj. voćarsko-vinogradarske zone i ostalo poljoprivredno zemljište.

Najvažnije je istaći kako ovim postupkom, a ni od ranije aktivnim eksploatacionim poljem, nije obuhvaćen niti vinograd, zasadi ili slično, tačnije, eksploataciono polje ne graniči s vinogradima. Parcele koje su obuhvaćene izmenom prostornog plana su neobrađene i zapuštene parcele, na njima se ne nalaze zasadi, niti se vrše bilo kakvi poljoprivredni radovi.